Vuosi 2023

Fi | Sv | En
key-figures
image test
Stockmann-konsernin oikaistu liiketulos parani edelleen, ja Lindex-divisioona saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä kannattavuudessa. Konsernin liikevaihto laski 951,7 (981,7) miljoonaan euroon, mutta kasvoi 1,6 % paikallisissa valuutoissa.

Toimitus­johtajan katsaus

Parantunut kannattavuus ja päivitetyt strategiat mahdollistavat tulevaisuuden kasvun

Vuonna 2023 Stockmann-konserni keskittyi systemaattisesti rakentamaan vahvaa ja kestävää perustaa molempien divisioonien tulevaisuudelle, tavoitteenaan pitkäaikaisen omistaja-arvon kasvun turvaaminen. Konserni onnistui parantamaan kannattavuuttaan huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä, jota leimasivat jatkuva korkea inflaatio, korkeat korot ja geopoliittiset epävarmuustekijät. Syitä tuloksen paranemiseen ovat strateginen fokus, tärkeimpien aloitteiden priorisointi ja tiimin sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.

Konsernin oikaistu liiketulos vahvistui 80,0 (79,8) miljoonaan euroon vuonna 2023. Paikallisissa valuutoissa parannus oli kuiten­kin merkittävä. Lindex-divisioona menestyi markkinakasvua parem­min ja saavutti 90,3 (90,0) miljoonan euron oikaistun liiketuloksen, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2023 valuuttakurssi­muutoksilla oli 5,7 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liiketulokseen. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos jäi hieman vertailuvuodesta ja oli -6,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Divisioonan tulos olisi parantunut ilman Stockmann Itis -tavaratalon pienen­tyneen pinta-alan negatiivista vaikutusta. Stockmann-divisioonan tulos parani toisella vuosipuoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Meillä on selkeä suunnitelma arvonluonnin vauhdittamiseksi. Marraskuun pääomamarkkinapäivässä Stockmann-konserni julkaisi päivitetyt strategiansa ja divisioonien taloudelliset tavoitteet. Lindex-divisioona jatkaa kasvun vauhdittamista, siirtyy kestävään liiketoimintaan ja erottaa kustannukset kasvusta. Stockmann-divisioona tähtää kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen kehittämällä tarjoomaansa kohti luksus- ja premium-segmenttejä, kasvattamalla ja hyödyntämällä kanta-asiakaskuntaansa sekä varmistamalla saumattoman kaikkikanavaisen kokemuksen. Operatiivinen tehokkuus ja liikevaihtopohjan laajentaminen ovat myös tärkeässä asemassa.

Stockmann-konsernin perusliiketoiminta kehittyy oikeaan suuntaan, ja rahoitusasemamme parani edelleen vapaan kassavirran, rahoituksen ja oman pääoman osalta vuonna 2023. Tämänhetkinen taloudellinen asema tarjoaa vankan perustan jatkokehitykselle ja esimerkiksi investoinneille prosessien tehokkuuteen ja digitalisaatioon mahdollistaen tavoittelemamme kasvun. Lindexin uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvää vauhtia, ja tavoitteenamme on, että keskus otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Syyskuussa tiedotimme Stockmann-konsernin käynnistämästä strategisesta arvioinnista, jonka tarkoituksena on kasvattaa omistaja-arvoa nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana strategista arviointia Stockmann Oyj Abp harkitsee nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle. Arviointi on käynnissä, ja odotamme sen valmistuvan vuonna 2024. Vuonna 2023 myös saneerausprosessi edistyi hyvin, ja tavoitteenamme on saada se päätökseen mahdollisimman pian.

Lokakuussa Stockmann-konserni otti tärkeän askeleen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toimitimme ilmastotavoit­teemme Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteelle ja laadimme molemmille divisioonille suunnitelman tavoitteen saavut­tamiseksi. Konsernin tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 tasosta. Odotamme, että SBTi vahvistaa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme vuoden 2024 aikana.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme, omistajia, asiakkaita, tavarantoimittajia ja kumppaneita hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023. Odotan innolla, että voimme jatkaa yhteistä matkaamme kohti vahvempaa ja kasvavaa yritystä sekä luoda kestävää arvoa sidosryhmillemme.

Susanne Ehnbåge
Toimitusjohtaja, Stockmann-konserni

Lue lisää

Kohokohtia 2023

UUSI ILMASTOTAVOITE KOKO KONSERNILLE

UUSI ILMASTOTAVOITE KOKO KONSERNILLE

Stockmann-konserni on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), ja laatinut tieteeseen perustuvan ilmastosuunnitelman tavoitteenaan vähentää omien toimintojensa ja arvoketjunsa ilmastopäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2022. Lokakuussa Stockmann toimitti ilmastosuunnitelmansa ja -tavoitteensa SBTi:n asiantuntijoille arvioitavaksi. Konserni arvioi SBTi:n vahvistavan ilmastotavoitteen vuonna 2024.

LINDEX EDISTÄÄ KIERTOTALOUTTA

LINDEX EDISTÄÄ KIERTOTALOUTTA

Lindex edisti siirtymää kohti kiertotaloutta kartoittamalla ja kokeilemalla aktiivisesti uusia palveluita ja liiketoimintamalleja. Yhtiö otti merkittävän askeleen vuonna 2023 solmimalla pitkäaikaisen sopimuksen suomalaisen kierrätysmateriaaleihin erikoistuneen Infinited Fiber Companyn kanssa. Kumppanuuden avulla Lindex etenee kohti kestävää tulevaisuutta. Innovatiiviset ratkaisut ja kumppanuudet ovat avainasemassa siirryttäessä kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tekstiiliteollisuutta.

VALMIINA TULEVAISUUTEEN DIGITAALISELLA MUUTOKSELLA

VALMIINA TULEVAISUUTEEN DIGITAALISELLA MUUTOKSELLA

Lindex jatkoi digitaalista muutostaan. Digitaalisen myymäläohjelman puitteissa Lindex otti käyttöön mobiilin myyntipistejärjestelmän (Point of Sales, POS) ja integroi RFID-teknologiaa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lindex kehitti myös uuden tekoälytyökalun eli Lindex Copilotin, joka auttaa myyntihenkilöstön päivittäisissä töissä. Lisäksi Lindex otti käyttöön tuotteiden elinkaaren hallintajärjestelmän (PLM), jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja tehostaa toimintaa koko arvoketjussa.

KOHTI PREMIUMIA JA LUKSUSTA

KOHTI PREMIUMIA JA LUKSUSTA

Stockmann-divisioona keskittyy entistä vahvemmin premium- ja luksuskategorioihin strategiansa mukaisesti. Stockmannilla on yli 150 tuotemerkkiä, joita on muualta saatavilla hyvin rajallisesti. Vuonna 2023 yhtiö lanseerasi uusia premium- ja luksusmerkkejä, kuten Max Mara Studio, Lardini ja Diptyque. Louis Vuitton avasi myymälänsä Helsingin lippulaivatavarataloon huhtikuussa.