År 2018

Fi | Sv | En
key-figures
image test
Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat förbättrades med 16 miljoner euro jämfört med år 2017 och var 28,4 miljoner euro (12,3). Förbättringen berodde främst på Lindex lyckade helomvändning. Real Estate forstatte sin stabila utveckling, men Stockmann Retail var fortfarande förlustbringande. Under året minskade koncernens nettoskulder med nästan 200 miljoner euro pga. försäljningen av Bokhuset samt minskningar i rörelsekapitalet.

Verkställande direktörens översikt

Genomförandet av strategiska projekt fortskrider

Årets bästa prestation inom Stockmannkoncernen var Lindex framgångsrika helomvändning efter det svaga året 2017. Lindex lyckades öka sin marknadsandel på sina huvudmarknader, och den positiva utvecklingen inom näthandeln fortsatte under hela året. Lindex justerade rörelsevinst nästan fördubblades till följd av ökad försäljning, bättre bruttomarginal och kostnadsinbesparingar, och tack vare detta förbättrades det justerade rörelseresultatet för hela koncernen.

Real Estates projekt framskred enligt planerna. I maj sålde Stockmann sin fastighet Bokhuset i centrala Helsingfors till fonden AEW Europe City Retail Fund. Strategin att dra sig tillbaka från Ryssland beseglades i och med att vi slöt avtal om försäljningen av köpcentrumfastigheten Nevsky Centre i S:t Petersburg till fastighetsinvesteringsbolaget PPF Real Estate. Affären slutfördes och fastigheten övergick till de nya ägarna i januari 2019. Därigenom upphörde Stockmanns långvariga egna verksamhet i Ryssland, men närvaron fortsätter där genom licensavtal. Stockmann använde försäljningsintäkterna från fastigheterna till återbetalning av sina banklån. Därmed minskade koncernens nettoskuld med 196 miljoner euro under året. Nettoskulden minskade ytterligare med ca. 141 miljoner euro i januari 2019 på grund av försäljningen av Nevsky Centre.

Trots våra åtgärder nådde Stockmann Retail inte ett positivt resultat. Försäljningen för hela året 2018 låg betydligt under målet och var en stor besvikelse för oss. Rörelseresultatet försvagades främst under det sista kvartalet. Under början av år 2019 inledde vi ett projekt med målet att sänka koncernens kostnadsnivå med 20 miljoner euro innan slutet av det pågående året. Därutöver har vi som mål att förbättra bruttomarginalen och påskynda reformerna, vars resultat kommer att synas för kunderna under innevarande år. De flesta åtgärderna gäller affärsenheten Retail.

I början av år 2018 startade vi digitaliseringsprojektet #digiacceleration med målet att utöka vår nätbutik och stärka flerkanalsförsäljningen. Vi har satsat på ökad digital kompetens och anställt många proffs inom digitalisering till nya befattningar. Det målmedvetna arbetet har gett resultat, och i slutet av året fördubblades utbudet i Stockmanns nätbutik, när nästan hela sortimentet i Helsingforsvaruhuset även gjordes tillgängligt på nätet. Under år 2019 kommer vi att systematiskt fortsätta med våra satsningar för att utveckla digitaliseringen både på Stockmann och på Lindex.

I oktober berättade vi om lanseringen av en marknadsplats med fokus på mode, skönhet och design för hemmet under våren 2019. Byggandet av marknadsplatsen tillsammans med våra samarbetspartners har pågått sedan våren 2018. Marknadsplatsen ger oss möjligheten att ta in nya partners, affärsmodeller och produktområden i vår nätbutik och öppnar de digitala dörrarna för nya varumärken. Samtidigt utökar vi betydligt vårt eget produktutbud och våra digitala tjänster på stockmann.com. Vårt mål är att erbjuda branschens bästa kundupplevelse även digitalt.

Höjdpunkter för CSR-arbetet år 2018 var bl.a. förnyelsen av vår CSR-strategi, den betydande ökningen av ekologisk bomull och andra miljövänliga fibrer i kläderna från Lindex och Stockmanns egna varumärken samt minskningen av vårt koldioxidavtryck. Dessutom införde vi allt fler hållbara alternativ i vårt sortiment inom alla produktområden.

Tack till alla medarbetare på Stocka, våra kunder, ägare och intressentgrupper för ett gott samarbete och er insats under året. Vårt mål är att stärka vår position på marknaden under år 2019 vad gäller såväl kundupplevelsen, de digitala tjänsterna som bolagets lönsamhet. Vi ska fortsätta vårt målmedvetna arbete för att uppnå en kursändring och utveckla vår verksamhet som helhet.

Lauri Veijalainen
Verkställande direktör
@LauriVeija

Läs mer

Viktiga händelser 2018

The Tapiola department store opened

ÖKAD FART GENOM DIGIACCELERERING

Under år 2018 fördubblade stockmann.com sitt utbud och hämtade nästan hela Helsingforsvaruhusets produkturval till försäljning i nätbutiken. Under året öppnade Stockmann i Helsingforsvaruhuset ett Click & Collect-avhämtningsställe för produkter köpta i nätbutiken. Stockmann öppnar under våren 2019 en marknadsplats som möjliggör nya partners och produktområden till stockmann.com. Lindex stärkte sin konkurrenskraft genom att starta samarbete med de populära modewebbplatserna Nelly och Asos. Asos och Nelly säljer Lindex underkläder och nattplagg till sina kunder runt om i världen i sina näthandlar.

Designed by us and responsibly manufactured

CSR-ARBETET FRAMSKRIDER BRA

Andelen produkter tillverkade av ansvarsfulla material ökade avsevärt år 2018. Andelen inom Stockmanns egna varumärken är redan över 30 % och i Lindex är andelen 55 %.

Stockmannvaruhusen har sedan februari 2017 erbjudit återvinningsmöjlighet av kläder och accessoarer i form av Emmy-insamlingslådor. Samarbetet breddades i fjol, då Emmy-insamlingsställen öppnades i Tallinnvaruhuset och Helsingforsvaruhuset fick ytterligare en insamlingslåda. Även Stockmanns CSR-strategi förnyades under året.

Campaign to protect the Baltic Sea

DELIKATESSEN OCH FASTIGHETER SÅLDES

Försäljningen av Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppen slutfördes i januari 2018. I Finland startade de regionala andelslagen som hyresgäster och underhyresgäster i Stockmanns fastigheter. I Baltikum fortsätter Stockmann att driva Delikatessen själv. Delikatessen i Tallinnvaruhuset förnyas år 2019.

År 2018 avyttrade Stockmann två av sina fastigheter. I maj sålde Stockmann Bokhuset i centrala Helsingfors och i oktober tecknades ett avtal om att sälja köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg. Avyttringen av Nevsky Centre slutfördes i januari 2019.

Digital acceleration

ETT ÄN BREDARE SORTIMENT

Stockmann är först och främst ett modehus, och mode står för 80 % av koncernens försäljning. Under året kompletterades modeutbudet med många inhemska och internationella favoritmärken, både i varuhusen och på stockmann.com.

Även området hem fick flera kvalitetsmärken, och utbudet kompletterades även med intressanta pop up-butiker. I skönhetsurvalet ingick bl.a. många parfymälskares förväntade favoritmärken och koreansk kosmetik. Naturkosmetikens popularitet ökade ytterligare och sortimentet breddades betydligt. Stockmanns mångsidiga produktsortiment kompletteras med nya och attraktiva restauranger som öppnats i varuhusen.