År 2021

Fi | Sv | En
key-figures
image test
År 2021 var en stor vändpunkt. Hela årets justerade rörelseresultat förbättrades med 80,5 miljoner euro till följd av en smidig anpassning enligt COVID-19-situationen, ökad försäljning samt starka marknads­föringsåtgärder. Stockmann­koncernens omsättning för år 2021 uppgick till 899,0 miljoner euro (790,7), en ökning med 11,2 % enligt jämförbara valutakurser. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 68,3 miljoner euro (-12,3).

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

ceo

ÅR 2021 VAR EN STOR VÄNDPUNKT

År 2021 fortsatte vi att målmedvetet implementera vår strategi. Vi förnyade våra varuhus samt utvecklade näthandeln, distributionskanalerna, sortimentet och servicen utifrån kundernas önskemål. Coronaviruspandemin orsakade utmaningar i den internationella logistiken och minskade kundvolymen under år 2021. Restriktionerna i olika verksamhetsländer påverkade varuhusens och modebutikernas verksamhet och öppettider. Besöken på varuhusen och i modebutikerna ökade dock jämfört med år 2020, och även näthandeln fortsatte att växa kraftigt.

Lindex fortsatte att utveckla butiksnätverket och de internationella distributionskanalerna samt lanserade en app för stamkunder för att komplettera de digitala kundupplevelserna i verksamhetsländerna. Lindex förnyade sina kollektioner och utvidgade sortimentet.

I syfte att implementera Stockmanndivisionens kundorienterade strategi startade vi en omfattande reform av den operativa modellen som i allt högre grad fokuserar på vår kärnprocess, dvs. kundrelationerna. Målet för reformen är att förbättra kundservicen och införa smidigare processer. Arbetet fortsätter år 2022. Under år 2021 fortsatte Stockmann att förnya varuhusen och nätbutiken samt utvidgade sortimentet med 50 nya varumärken.

Vi implementerade systematiskt företagssaneringsprogrammet, som godkändes den 9 februari, och dess viktigaste åtgärder har framskridit snabbt. Stockmann kombinerade sina aktieserier och slutförde skuld-och aktiekonversionerna i maj–juli. I december 2021 sålde vi varuhusfastigheterna i Tallinn och Riga och ingick långa tillbakahyrningsavtal med den nya ägaren. Försäljningen av varuhusfastigheten i Helsingfors centrum framskrider planenligt.

Strategin har varit framgångsrik i bägge divisionerna, och implementeringen av den fortsätter utifrån kundernas önskemål och observationer av den operativa miljön. Bolagets resultat landade på plus under tredje kvartalet, då Lindex slog alla tiders rekord. Det justerade rörelseresultatet för hela året var 68,3 miljoner euro. Bolagets kassa är stark.

När det gäller hållbarhet fortsätter vi att utveckla vår verksamhet. Vi ökade mängden hållbart producerade, miljövänliga material i sortimentet. Även cirkulära tjänster och produkter blir en allt viktigare del av vår affärsmodell. Lindex har till exempel jobbat internt med sin modell ’10 circular design principles’ för att designa sortimentet för cirkularitet och lång livslängd. Lindex lanserade även flera pilotprojekt inom second hand. I Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum öppnades butiken Relove som säljer begagnat mode. Dessutom utvidgades utbudet av skräddartjänster. Därtill har Stockmann målmedvetet arbetat för att minska utsläppen, och nu har vi också engagerat oss i SBTi-initiativet, vilket innebär att vi kommer att ställa klimatmål utifrån vetenskapliga fakta för att minska växthusgasutsläppen i vår egen verksamhet och i koncernens värdekedja.

Jag vill tacka våra kunder, medarbetare och samarbetspartner för året 2021!

Jari Latvanen
Stockmann Oyj Abp, verkställande direktör
@LatvanenJari

Läs mer

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

LYXIGA VARUMÄRKEN OCH NATURKOSMETIK

LYXIGA VARUMÄRKEN OCH NATURKOSMETIK

I Finland och Baltikum lanserade Stockmann flera lyxiga varumärken inom kosmetik, ökade sortimentet av naturkosmetik och fortsatte förnyelsen av kosmetikavdelningarna. Fokus låg på hudvård, dofter och välbefinnande samt hållbara alternativ. Genom att expandera sortimentet på varuhusen och i nätbutiken strävar Stockmann efter att skapa så bra kundupplevelser som möjligt inom skönhet och välbefinnande. en

NY LINDEXAPP PÅ LINDEX MARKNADER

NY LINDEXAPP PÅ LINDEX MARKNADER

I anslutning till den globala digitala expansionen lanserade Lindex den populära Lindexappen på alla marknadsområden där företaget har fysiska butiker. Appen och webbplatsen lindex.com kompletterar varandra och erbjuder kunderna smidiga och inspirerande shoppingupplevelser. Appen är ett lättanvänt verktyg för inköp, och den lockar kunder till Lindex butiker med rekommendationer.

UNIKA SAMARBETSVARUMÄRKEN OCH SECOND HAND-MODE

UNIKA SAMARBETS­VARU­MÄRKEN OCH SECOND HAND-MODE

Under året dök det upp intressanta och unika samvarumärken, såsom Adidas x Marimekko och Makias första samkollektion för damer, Makia x Moominmamma. Hållbarhetsarbetet inom både modemärken och tjänster stärktes. Stockmann lanserade ett koncept inom cirkulär ekonomi genom att öppna det finländska second hand-butikskaféet Relove på varuhuset i Helsingfors centrum.

HEMMALIVET OCH STUGLIVET ÖKADE EFTERFRÅGAN PÅ INREDNINGSPRODUKTER

HEMMALIVET OCH STUGLIVET ÖKADE EFTERFRÅGAN PÅ INREDNINGS­PRODUKTER

Under coronaåret renoverades hem och sommarstugor i både Finland och Baltikum. Det blev populärt med trivsam inredning, eftersom människor tillbringade mycket tid hemma. Även hemmakontor inreddes. Kunderna utrustade sina kök och satsade på olika slags hushållsmaskiner. Till exempel brödbakning och pizza blev en stor trend, och pizzaugnar var ett fenomen under året. Hushållen satsade på högklassiga vinglas och bartillbehör. Konsumenterna visade också intresse för högklassigt kaffe, vilket återspeglades i försäljningen av kafferelaterad utrustning.