År 2017

Fi | Sv | En

"Vi förnyar oss och utvecklas på många fronter."

Läs mer

"Vi växlar upp för tillväxten av flerkanalig e-handel."

Läs mer

8VARUHUS

490MODEBUTIKER

5fastigheter

NYCKELTAL

Omsättning / milj. euro 1056

Rörelseresultat * / milj. euro 12,3

*Justerat

Omsättning per enhet

Lindex

56%

Stockmann Retail

38%

Real Estate

6%

Omsättning per marknad

Finland

38%

Sverige & Norge

45%

Baltikum, Ryssland & övriga länder

17%

Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat år 2017 var 12,3 miljoner euro (30,9). Rörelsekostnaderna minskade med över 40 miljoner euro. Av koncernens tre affärsenheter är modekedjan Lindex och fastighetsaffärsverksamheten lönsamma, men Stockmann Retail var fortfarande förlustbringande. Stockmann Retail och Real Estate förbättrade sina rörelseresutat, Lindex rörelsevinst minskade.

Verkställande direktörens översikt

Stockmann CEO Lauri Veijalainen

BESLUTSAMT MOT VÅRA UPPSATTA MÅL

Det gångna året 2017 visade att de förändringar som gjorts inom Stockmann ger resultat och för oss vidare. Vi fortsatte målmedvetet med att verkställa vår strategi med målsätt- ningen att förbättra vår lönsamhet.

I juni offentliggjorde vi vårt avtal om att sälja de fin- ländska verksamheterna i Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppen. Affären genomfördes efter konkurrensmyndighe- ternas godkännande och Delikatessen övergick till den nya ägaren den 31 december 2017.

I Stockmanns varuhus och i nätbutiken koncentrerar vi oss nu på vår starka kärnkompetens inom produktområdena mode, kosmetik och heminredning. I våra varuhus i Baltikum driver vi också fortsättningsvis affärsverksamheten inom Delikatessen i vår egen regi. Varuhusens partner erbjuder andra produktområden och tjänster, och under det gånga året fick vi in flera nya lockande varumärken och tjänster i våra fastigheter.

Lindex fortsätter målmedvetet sitt arbete för att förbättra sin lönsam- het och stärka sitt varumärke såväl på de nuvarande marknaderna som på nya marknader. Som en del av det pågående lönsamhetsprogrammet inom Lindex görs ändringar i kollektioner och kampanjer samt genom- förs många effektivitetsåtgärder för att förbättra bruttomarginalen och resultatet.

Varuhusen och fastigheterna förbättrade sitt resultat

År 2017 var resultatmässigt utmanande för oss. Det justerade rörelseresul- tatet var positivt, 12.3 miljoner euro, men det minskade jämfört med året innan. Av koncernens affärsenheter förbättrades resultatet i Stockmann Retail, som driver varuhusen och nätbutiken, samt i Real Estate, som driver fastigheterna. Särskilt glädjande har varit den starka tillväxten inom e-handeln. Stockmann Retail förbättrade resultatet med 18,5 miljoner euro under året men går fortfarande på förlust. Många olika åtgärder genom- fördes, vilket ledde till att vi kunde minska kostnaderna på årsnivå med över 40 miljoner euro.

För att kunna säkerställa resultatvändningen för Stockmann Retail fortsatte vi i januari 2018 våra effektivitetsåtgärder med målsättningen att uppnå en årlig kostnadsinbesparing på minst 8 miljoner euro. Att Stockmann Retail ska nå ett postivit justerat rörelseresultat är vår viktigaste målsättning för år 2018.

Resultatutvecklingen i modekedjan Lindex har varit god under en längre tid, men nu blev rörelsevinsten betydligt lägre än under föregående år. Lindex är nu vår största utmaning. I bolaget inleddes under hösten ett omfattande program för att förbättra lönsamheten, så att den framtida resultatutvecklingen kan tryggas. I januari 2018 valdes Susanne Ehnbåge till ny verkställande direktör för Lindex. Hon kommer att tillträda sin post senast i augusti. Hon har en gedigen kompetens inom detaljhandel och e-handel och dessutom har hon den kunskap som krävs för att genom- föra en resultatvändning.

I november ingick vi ett nytt avtal om vår långfristiga finansiering, vilket var viktigt för oss. Med stöd av detta kan vi fullt ut fokusera på att utveckla vår verksamhet. Stockmann har även pågående utredningar för eventuella försäljningar av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg och fastigheten Bokhuset i centrala Helsingfors. Bägge två har klassificerats som investeringsfastigheter.

Vi förnyar oss och utvecklas på manga fronter

Vi eftersträvar hela tiden en allt bättre kundupplevelse. Under det gångna året gjorde vi många förändringar i samband med detta. Det är av största vikt för oss att lyssna på våra kunder och förbättra kundförståelsen. Vi vill genomföra dessa förändringar enligt kundernas önskemål.

I varuhusen introducerade vi ett antal nya upplevelser och tjänster, till exempel för mobilbetalningar. Även under innevarande år kommer vi att satsa i synnerhet på nya caféer och restauranger. Ett helt nytt restaurang- komplex öppnas i gatunivån i Helsingfors varuhus. Vi kommer också att investera i turist- och tax free-försäljning.

Vi gjorde en stor kraftansträngning då vi i mars öppnade det nya varuhuset i Hagalund, där kunderna har varit med under planeringsfa- sen. Den nya Västmetron har tydligt haft en positiv inverkan på antalet besökare i Hagalund. Vi har även utvecklat våra digitala lösningar en hel del under de två senaste åren. Under år 2018 kommer vi att satsa mer på flerkanalsförsäljning och stärker vår digitala kompetens. Vår målsättning är att skapa en stark koppling mellan fysiska butiker och e-handel samt att bygga upp en utmärkt kundupplevelse inom flera olika kanaler.

Ansvarstagande är en viktig del av Stockmanns verksamhet. Under det gångna året erbjöd vi bland annat möjligheten för våra kunder att återvinna kläder i våra varuhus och i Lindex-butikerna. Dessutom tog vi fram hållbara alternativ i våra sortiment, uppmärksammade märkningen ”Design in Finland” bland våra egna modemärken, minskade miljöpåver- kan från våra plastkassar och samarbetade med WWF, projektet ”Rosa Bandet” och många andra allmännyttiga föreningar.

Jag vill tacka våra kunder och ägare för förtroendet och riktar även ett tack till vår personal för en bra arbetsinsats och visat engagemang under det utmanande året. Tack även till alla våra intressegrupper för dialogen, samarbetet och våra gemensamma projekt. Under år 2018 fortsätter vi målmedvetet vårt arbete för att genomföra denna kursändring samt för att ytterligare utveckla kundbelåtenheten och vår verksamhet.

Lauri Veijalainen
Verkställande direktör

Läs mer

"Under år 2018 kommer
vi att satsa mer på Flerkanalsförsäljning och stärker vår digitala kompetens."

Viktiga händelser 2017

Varuhuset i Hagalund öppnade

Varuhuset i Hagalund öppnade

Stockmanns nya varuhus i Hagalund öppnade i mars i den andra delen av köpcentret AINOA.

I enlighet med kundens önskemål har varuhuset bl.a. ett högklassigt kafé samt en plats där kunderna kan vila och vistas. Nya moderna parkeringslokaler gör det lätt att besöka varuhuset. Kollektivtrafikförbindelserna till Hagalundsvaruhuset förbättrades också i och med öppningen av Västmetron.

Designat hos oss och ansvarsfullt tillverkat

Designat hos oss och ansvarsfullt tillverkat

Stockmanns egna mode- och hushållsprodukter fick i april Design from Finland-märket som vittnar om inhemsk design. Stockmann Design Studio, som arbetar i Sockenbacka i Helsingfors, svarar för produktdesignen.

Lindex har ytterligare ökat andelen återvunna material i sina plagg och har utvecklat sina produktionsprocesser för att bli än mer ekologiska. Alla Lindex denimprodukter är gjorda av ekologisk bomull. I produktionen av Lindex senaste, den under hösten lanserade Even Better Denim-kollektionen, användes förutom återvunnet material också mindre vatten än någonsin tidigare.

Kampanj till förmån för Östersjön

Kampanj till förmån för Östersjön

För att minska konsumtionen av inköpskassar och uppkomsten av plastavfall utvidgade Stockmann från september 2017 avgiftsbelagdheten av inköpskassar till alla varuhus i Finland och Riga samt till Tallinn fr.o.m. början av år 2018. Förändringen är en del av samhällsåtagandet för hållbar utveckling.

Stockmann påskyndade minskningen av påskonsumptionen genom kampanjer. Kasskampanjerna insamlade sammanlagt en donation på 21 254 euro, vilken Stockmann donerade till WWF:s arbete för Östersjön.

Digital acceleration

Digital acceleration

Under de senaste åren har Stockmann satsat kraftigt på digitala tjänster och växande e-handel.

Stockmann har förnyat sina butiker stockmann.com och hullutpaivat.com, introducerat mobila betalningsmöjligheter i varuhusen och lanserat Stockmanns mobilapplikation. Dessutom får kunderna service i provhytterna genom en digital skärm och försäljarna har pekplattor som hjälper dem att betjäna kunderna smidigare än tidigare.

Stockmann ökar väsentligt sina investeringar i e-handel och flerkanalighet och lanserade ett digitalt accelerations projekt i början av 2018, vilket växlar upp för tillväxten av flerkanalig e-handel.