År 2022

Fi | Sv | En
key-figures
image test
Hela årets justerade rörelseresultat förbättrades med 11,5 miljoner euro till följd av en ökad försäljning. Koncernens omsättning för år 2022 uppgick till 981,7 miljoner euro (899,0), en ökning med 9,2 %. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 79,8 miljoner euro (68,3). Det justerade resultatet per aktie var 0,32 euro (0,35).

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

FORTSATT STARKT RESULTAT TROTS UTMANINGARNA I DEN OPERATIVA MILJÖN

Stockmannkoncernen presterade mycket starkt år 2022 trots utmaningarna i den operativa miljön. Omsättningen för hela året ökade med över nio procent till 981,7 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet ökade till 79,8 (68,3) miljoner euro tack vare den ökade omsättningen och den effektiva kostnadskontrollen. Omsättningstillväxten återspeglades i våra divisioners resultat. Lindex försäljning översteg 7 miljarder svenska kronor, och bolagets rörelseresultat var det bästa någonsin. Stockmanndivisionens omsättning ökade stabilt, och det justerade rörelseresultatet förbättrades avsevärt. Det var glädjande att kunderna återvände till butikerna efter pandemin. Vi förbättrade våra resultat inom den hårt konkurrensutsatta detaljhandeln och satsade på kvalitet, service och urval. Det goda arbetet gav resultat.

Vi uppnådde också ett positivt kassaflöde, återbetalade våra obestridda saneringsskulder och investerar 110 miljoner euro i en omnikanalbaserad distributionscentral under de kommande tre åren för att förbättra Lindex logistiska effektivitet.

Början av året överskuggades av coronaviruspandemin och Rysslands anfall mot Ukraina. Konsumenternas köpkraft minskade på grund av stigande levnadskostnader som berodde på de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, den tilltagande inflationen och uppgången i energipriserna. Kriget och pandemin belastade också de globala leverans- och logistikkedjorna. Som svar på anfallskriget och stöd för Ukraina slutade vi sälja ryska och belarusiska produkter samt exportera varor till Ryssland.

Trots utmaningarna fortsatte vi att implementera bägge divisionernas strategier. Vi förnyade våra näthandelsplattformar och fysiska butiker, befäste vår närvaro på marknaden och utvecklade våra sortiment och tjänster. Lindex fick en miljon nya registrerade kunder och lanserade varumärket Female Engineering. Detta drag på en viktig marknad utgör en central del av Lindex tillväxtstrategi. Stockmanndivisionens stamkundsprogram fick över 82 000 nya medlemmar, och divisionen lyckades utveckla kundupplevelserna väl. Vi utnyttjade allt mer effektivt kunddata relaterade till stamkunder och ökade omsättningen i det viktiga segmentet.

Efter att vi framgångsrikt slutfört våra saneringsåtaganden fortsatte vi att utveckla affärsverksamheten. Vi ökade medieintäkterna genom att utnyttja våra fysiska butiker och digitala kanaler som reklamplattformar för våra partner. Vi började också utveckla Stockmannvaruhusen till lokaler som utöver shoppingmöjligheter erbjuder mångsidiga tjänster, social samvaro och upplevelser. Vi satsade på implementeringen av våra hållbarhetsprogram och tjänster som stöder cirkulär ekonomi, såsom återvinning och återanvändning av textiler vars efterfrågan ökar. Vi måste ännu lära oss mer om intjäningslogiken för cirkulär ekonomi.

Vi förväntar oss att den operativa miljön medför utmaningar även under år 2023, åtminstone under första halvåret, på grund av den geopolitiska instabiliteten, inflationen och det avtagande förtroendet bland konsumenter. Året kan dock visa sig bli bättre än vad vi förväntar oss, men vi vill vara försiktiga. I implementeringen av vår strategi fokuserar vi på tillväxt, kostnadseffektivitet och effektivt utnyttjande av kapitalet. Centrala prioriteringar när det gäller tillväxt är utvecklingen av övergripande kundupplevelser, partnerskap som expanderar relevanta varu- och tjänstesortiment, digital och multikanalbaserad detaljhandel, lösningar för cirkulär ekonomi och medieförsäljning inom detaljhandeln.

Jag vill tacka vår fantastiska personal för ett resultatbringande arbete under år 2022, våra kunder för deras förtroende och våra aktieägare för tålamodet och stödet under den tunga saneringsfasen.

Jari Latvanen
Stockmann Oyj Abp, verkställande direktör
@LatvanenJari

Läs mer

VIKTIGA HÄNDELSER 2022

Stockmann – 160 år som inspirationskälla och trendsättare

Stockmann – 160 år som inspirationskälla och trendsättare

Stockmann som blivit en trendikon i Finland och Baltikum fyllde 160 år 2022. Stockmann firade sitt jubileumsår på alla sina varuhus och i nätbutiken genom att erbjuda inhemska specialiteter, exklusiva jubileumskollektioner och internationella toppvarumärken. Jubileumsåret firades tillsammans med kunder och medarbetare på olika evenemang i både Finland och Baltikum. Dessutom ordnades en turnerande 160-årsjubileumsutställning på Stockmanns varuhus. På utställningen visades pärlor från Stockmanns historia, oförglömliga möten och gemensamma stunder under årens lopp.

Stockmann investerar i tjänster som stöder den cirkulära ekonomin

Stockmann investerar i tjänster som stöder den cirkulära ekonomin

Framöver kommer Stockmann att satsa allt mer på sortiment och tjänster som stöder cirkulär ekonomi. Hållbarhetsarbetet är särskilt viktigt för företaget. Stockmann och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) startade samarbete vid årsskiftet för att återvinna trasiga textiler. Den nya tjänsten lanserades på alla Stockmannvaruhus i huvudstadsregionen. Trasiga textiler som inte går att använda eller lappa kan framöver hämtas till HRM:s insamlingsställen på varuhusen därifrån de levereras vidare för återvinning. Genom samarbetet vill Stockmann främja hållbarhet inom mode- och textilbranschen.

Lindex investerar i femtech

Lindex investerar i femtech

Lindex går in i femtech, en helt ny marknad och lanserar varumärket Female Engineering. Female Engineerings innovativa produkter fokuserar på att lösa kvinnors behov och förbättra kvinnors välbefinnande genom livets olika faser såsom menstruation, graviditet, klimakteriet och inkontinens. Satsningen är en del i företagets arbete att skapa nya affärs- och tillväxtmöjligheter utifrån Lindex unika underklädeskompetens och högre syfte – att stärka och inspirera kvinnor. Som en ytterligare del i Lindex femtechsatsning har modeföretaget investerat och förvärvat en majoritetspost i startup-bolaget Spacerpad som har utvecklat ett återanvändningsbart mensskydd med en helt ny patentsökt innovativ teknik.

Lindex utvecklar sitt sortiment av barnkläder för att bli ännu mer hållbara

Lindex utvecklar sitt sortiment av barnkläder för att bli ännu mer hållbara

Lindex breda och mycket uppskattade barnsortiment förenar mode, funktion, kvalitet och skön passform. Företaget arbetar ständigt med att utveckla innovationer och öka andelen mer hållbara material. Hela 97 procent av barnsortimentet är gjort av mer hållbara fibrer, varav 18 procent är återvunnet material. Hela Lindex babysortiment är tillverkat av mer hållbara material så som ekologisk bomull eller återvunna material, och alla babyprodukter i ekologisk bomull är alltid GOTS-certifierade (Global Organic Textile Standard).